Kontrolni organ
Pregledovanje opreme pod tlakom

Smo akreditiran kontrolni organ za pregledovanje opreme pod tlakom. Izvajamo periodične zunanje preglede, notranje preglede in tlačne preizkuse. Pregledujemo rezervoarje za komprimiran zrak, akumulatorje pare, kriogene Posode, hladilniške posode, raztezne posode, kotle, rezervoarje UNP, plinovode, parovode, zrakovode in drugo.


Pregledovanje varnostnih ventilov

Smo akreditiran kontrolni organ za pregledovanje in preizkušanje varnostnih ventilov. Varnostne ventile demontiramo, transportiramo na preizkuševalno progo, preizkusimo Delovanje, določimo ustreznost in ponovno montiramo na tlačno opremo. V letu 2014 smo pridobili opremo za preizkušanje varnostnih ventilov med obratovanjem, S čimer je uporabniku prihranjena motnja obratovanja, saj varnostnega ventila ni potrebno Demontirati s tlačne opreme. Vrhunski senzorji poskrbijo za večjo natančnost izvedenih Meritev karakteristike varnostnega ventila.


Pregledovanje skladišč nevarnih tekočin

Smo akreditiran kontrolni organ za pregledovanje skladišč nevarnih tekočin. Izvajamo preglede pred prvo polnitvijo, kontrole med obratovanjem, kontrole Izpraznjenega rezervoarja. Pri pregledu pregledamo stanje rezervoarja (plašča, oglednih odprtin, priključkov, Dna in pokrova, stanje lovilnega bazena, stanje pretakalne ploščadi, stanje cevovodov V bližini skladišča, temeljev rezervoarja in drugo.