Popravila kotlov in tlačne opreme

Deli kotlov se zaradi korozije in abrazije tanjšajo. Ko je med pregledom ugotovljen sum stanjšanja debeline stene, se lahko ta z meritvijo debeline stene izmeri, oslabljen element se zamenja z novim. Zaradi neustrezne priprave vode, prevelikih temperaturnih šokov ali starosti se lahko v materialu pojavijo razpoke. S penetrantskimi neporušitvenimi metodami se ugotovi obseg razpok in določi sanacija s povaritvijo ali menjava elementa.

Izvajamo menjave:
-plamenic
-sprežnikov
-dimocevnih cevi
-vodocevnih cevi
-membranskih sten
-čelnih plošč
-obrnilnih komor
-priključkov