Rekonstrukcije
Parnih in vročevodnih kotlov

Opravljamo rekonstrukcije kurišč, rešetk, plamenic, uparjalnikov, grelnikov vode, Pregrevalnikov pare, parnih bobnov, menjave dimocevnih in vodocevnih cevi, distaničnih Plošč, obrnilnih komor.


Rekonstrukcija procesne opreme

Opravljamo popravila procesnih reaktorjev in druge procesne opreme.
Popravila priključkov, menjava grelnih plaščev, menjava zunanjega izolacijskega plašča, Menjave zaradi obrabe stanjšanih notranjih delov reaktorjev in drugo


Rekonstrukcija tlačne opreme

Menjujemo zaradi korozije, abrazije ali mehanskih poškodb oslabljene dele tlačne opreme. Mogoča je menjava priključkov, podnic, plaščev, ali drugih delov ter rekonstrukcija celotne Tlačne posode ali druge opreme.